Bestilling

Alle foreninger, organisationer eller enkeltpersoner kan afgive en ordre.
Udfyld formularen nedenfor og klik "køb" i bunden. Du vil først modtage et designforslag til dit SupportSkrab hæfte via e-mail. Du kan derefter foretage ændringer. Først efter du har godkendt designet, bliver ordren endelig. Din ordre vil blive leveret inden for 7 dage.

Felter markeret med en * skal udfyldes
 

Har I et CVR-nummer?
Kontaktinformation
--
F.eks. A eller 2
 
Leveringsadresse
Køn
F.eks. A eller 2
 
Tekst og billeder/logoer på dine SupportSkrab hæfter
Navnet på din organisation, eller en anden tekst, er nødvendig til den forreste del af hæftet. De andre elementer vælger du frit. Vi opfordrer dig til at bruge jeres eget lo..
Navnet på din organisation, eller en anden tekst, er nødvendig til den forreste del af hæftet. De andre elementer vælger du frit. Vi opfordrer dig til at bruge jeres eget logo og / eller billede. Genkendelse skaber tillid og øger salget!
  • Du kan vælge at gentage billedet fra forsiden på indersiden af ​​hæftet, men du kan også vælge et andet billede til indersiden. For eksempel, et logo på forsiden og et billede på indersiden.
  • Omtale af for​​målet med kampagnen og jeres hjemmeside adresse (eller anden tekst) anbefales, men er ikke påkrævet.
  • Du skal være præcis med teksterne. Korte sætninger betyder større (og klarere) tekst. Donorer vil gerne have et klart overblik over, hvem der indsamler og til hvilket formål.
  • En hjemmeside adresse, Facebook side (eller anden tekst) kan vises på forsiden, på indersiden eller på begge sider og kommer under dit logo eller billede i den hvide ramme. Ikke påkrævet!
  • Vi kan bruge de mest almindelige billedformater (.jpg, .pdf, .eps, etc.).
  • Vi anbefaler at bruge billeder i høj opløsning. Det giver god kvalitet.
  • Du modtager et designforslag til godkendelse. Ændringer er muligt, indtil du har godkendt forslaget.
  • Hvis du foretrækker at sende noget via e-mail kan du benytte email: info@supportskrab.dk.
  • Specielle ønsker vedrørende dit design? Skriv dine kommentarer i feltet nedenfor i denne formular eller send din anmodning til info@supportskrab.dk. Sammen laver vi et smukt design!
Indersidebillede
Placér hjemmeside
Position Facebook deselect
Bestil
Antal betalte hæfter:  0
Gratis hæfter:  0
Total antal hæfter:  0
Samlede omsætning:  0
Udgifter:  0
Netto overskud:  0

Leverings- og administrationsomkostninger pr. ordre: kr.   95,- inkl. moms

Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

 
SupportSkrab er et produkt fra:
 
Aktiv Fundraising ApS
Lindholm Havnevej 31, 2. Sal
5800 Nyborg
 
Tlf.: 42 50 33 98

Mail: info@aktivfundraising.dk
 
Cvr.: 38243187

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 45 dage netto, fra den dag hvor designforslag er godkendt, medmindre andet er aftalt.
 
Betaling foregår via bankoverførsel til vores konto:

Fynske Bank
Reg.nr.: 0814
Kontonr.: 8159518850
 
Husk at notere fakturanummer på indbetalingen.
 
Aktiv Fundraising tager forbehold for trykfejl på priserne i kataloger og website samt for afgiftsændringer, toldafgifter m.m.

Rykkergebyr / renter

Betales udsendte faktura ikke rettidigt, pålægges der et gebyr på kr. 100,- pr. rykkerskrivelse. Ved tredje rykker overgår sagen til inkasso.

Leveringsbetingelser

Leveringerne sker som hovedregel med Postnord.
 
Leveringstiden fra godkendt designforslag til du modtager dine hæfter er 7 dage.
 
Vi opkræver et forsendelsesgebyr på 99,- pr. forsendelse.
 

Reklamation

Ved skader eller manglende kolli, skal dette omgående påtales over for den, der transporterer varen.
 
For ændringer/fejl, som køber ikke har rettet i det godkendte designforslag, hæfter køber alene for.
 
Der ydes 1 år reklamationsret, hvis der er materiale- eller produktionsfejl ved varen, som medfører at varen ikke fungerer korrekt. Du skal reklamere inden for rimelig tid, efter du har konstateret manglen. Reklamerer du indenfor 2 mdr. efter at manglen er opdaget, vil reklamationen være rettidig.
 
Reklamationer skal meddeles ved at kontakte os på telefon 42 50 33 98 eller pr. e-mail til info@supportskrab.dk eller den sælger der har haft ordren.
 
Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis fragtomkostningerne (inden for rimelighedens grænser). Vi forbeholder os altid ret til at afhjælpe hvis reklamationen skyldes at vi har leveret en forkert vare eller hvis varer har været beskadiget ved at erstatte med en ny vare i stedet for at tilbagebetale varens pris.
 
Reklamationer på grund af mindre afvigelser i trykfarven imødekommes ikke. Der ydes ingen garanti for farvens mulighed for afsmitning eller lysægthed.
 

Ansvar

I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Aktv Fundraising intet ansvar, hvis forsinkelsen eller manglen skyldes:


·      Fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, der beviseligt har forårsaget forsinkelsen.
·      I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
·      I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmuligheder, alm. vare knaphed, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.
 

SupportSkrab hæfter

Ved fejltryk, forsinkelser eller andet, er Aktiv Fundraisings ansvar begrænset til Aktiv Fundraisings salgspris for pågældende hæfter.
 

Fortrydelsesret

Da alle SupportSkrab hæfter specialproduceres til den enkelte kunde, er der ingen fortrydelsesret.
 

Returgaranti

I kan sende op til 50% af jeres ubrugte hæfter retur, op til 2 måneder efter fakturadato.
Aktiv Fundraising refunderer købsprisen for de returnerede hæfter – med hensyntagen til de medfølgende gratis hæfter. 

Kupongaranti

Hvis I har ubrugte hæfter, som I ønsker at bruge til en senere kampagne og rabatkuponerne er udløbet eller vil udløbe inden for to måneder, vil vi sende jer nye rabatkuponblokke gratis. Vi opkræver kun 99,- kr. for forsendelse og håndtering. Så kan I opretholde værdien af jeres hæfter til enhver tid.
 

Personoplysninger

Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig (herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om dine køb og betalingsdata), for at kunne opfylde aftalen med dig, for at kunne efterkomme dine anmodninger og for at kunne sende dig markedsføringsmateriale. Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand, medmindre vi er berettiget hertil, dog vil videregivelse kunne ske i forbindelse med en omstrukturering eller salg af vores aktivitet. Al behandling og videregivelse af personoplysninger vil ske i overensstemmelse med Persondataloven.

Den dataansvarlige er Aktiv Fundraising ApS, Lindholm Havnevej 31, 2. sal, 5800 Nyborg, og du kan ved henvendelse hertil få oplysninger om, hvad der er registreret om dig. De registrerede oplysninger opbevares i 5 år i overensstemmelse med bogføringsloven. 


Du modtager et eksempel på designet til godkendelse inden vi trykker

Momspligt

Vælg ja, hvis din forening / virksomhed har et CVR-nummer.